Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

woes
woes
1912 7eae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAyumi Ayumi
woes
8758 c944 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviolethill violethill
woes
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaviolethill violethill
woes

May 22 2017

woes
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być

May 18 2017

woes
8963 c1f3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazyrafa zyrafa
woes
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazyrafa zyrafa
woes

May 17 2017

woes
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola

May 08 2017

woes
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viajustfeel justfeel
woes
Reposted fromshakeme shakeme viajustfeel justfeel
5975 75d7
woes

May 05 2017

woes
4894 906c 500
W przyszłym tygodniu kupuję obiektyw!
Radość, może za dwa miesiące kupię kolejny. Oczywiście, że to zrobię!
Okulary, też będą nowe okulary. 

May 01 2017

woes
4000 f0d4 500
Będę walczyć o swoje szczęście.
Koniec bierności. Maj zapowiada się bardzo pracowicie, ale dzięki temu ile radości odczuję kupując nowe obiektywy, zwiedzając nowe miejsca, doznając nowych uczuć.
woes
9715 f229 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
woes

April 28 2017

woes
9335 c95d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl