Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

woes
woes
4829 bf1e 500
Reposted fromhagis hagis viajuhasowa juhasowa
woes
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
woes
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
woes
4114 d395 500
woes
5948 b4c9 500
https://www.youtube.com/watch?v=zrMbwrmVNqE

"Moje życie płynie jakoś sinusoidalnie. 
Krótką chwilę będę później znowu gdzieś przepadnę"

December 01 2019

woes
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
woes
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy vialekkaprzesada lekkaprzesada
woes
Reposted fromFlau Flau
woes
6360 ad3d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
woes
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
woes
4458 65e6 500
Józefina Litwin - Ciemność
Reposted fromapotheosis apotheosis viamaybeyou maybeyou
woes
Reposted fromFlau Flau viaembrace embrace
woes
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaembrace embrace
woes
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viaembrace embrace

November 30 2019

woes
7513 73ae 500
Zdecydowanie wolę koty od ludzi.
Mając dwa koty czuję się o wiele lepiej.
Boję się ludzi. Boję się kolejnych porzuceń i nagłego milczenia.

November 28 2019

woes
2903 7ded 500
Dziś mija miesiąc od pojawienia się nowego kotka. 
Cieszę się bardzo, że jest ze mną. Mama mówi, że to sprawka dziadka - może?...
Reposted byKokosem Kokosem

November 27 2019

woes
0153 82c9 500
Te parabole są męczące.

Robię rzeczy, które kiedyś sprawiały mi radość( oglądanie anime, czytanie mang, słuchanie muzyki w dużej ilości), a dawno temu przestałam je wykonywać. To drugi krok ku walce z depresją. Pierwszy krok to książka, którą dostałam od mojej Pani psycholog. Trzeci krok to joga, jeden z cięższych do ogarnięcia...
Reposted byCrossroademon Crossroademon
woes
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl