Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

woes
9271 a239 500
Kolejna sinusoida emocjonalna. Ugh.


Reposted bywwojtl wwojtl

March 21 2017

woes
0777 442b 500
Gram dalej w lotto.
Jutro joga, a w piątek wracam do domku i zobaczę tyle twarzyczek! 
Reposted byeffigyevlyn

March 20 2017

woes
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
woes
1548 f8b3 500
Niezmiennie są to najpiękniejsze dłonie.

Kupiłam dziś kolejny los w lotto. 
W środę w końcu idę na jogę! Nie lubię tak długich przerw.
woes
4974 32a0
woes
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

March 19 2017

woes
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viachangecolour changecolour
5831 f60e
Reposted fromerial erial viablackdrama blackdrama
woes
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola
woes
7188 d56c
Reposted frommadaling madaling viagdziejestola gdziejestola

March 18 2017

woes
0887 de44 500
Dziś jest dzień Niedźwiedzia.

March 17 2017

woes
0910 4a10 500
https://www.youtube.com/watch?v=YVbwuRAJCAI
Uderza mocniej we mnie.

Czuję, jak wszystko się zmieni w przyszłym czasie i wierzę, że będą to zmiany tylko na plus.

March 16 2017

1687 a6a5 500

cosmos-jpg:

Squeeze me harder by María Cosmos.

woes
2307 2a97
Reposted fromnaplimak naplimak viajethra jethra
woes
woes

March 15 2017

woes
0445 58bf
Reposted fromignemferam ignemferam viagdziejestola gdziejestola
woes
6303 4939
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
7088 4503 500

March 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl