Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

woes
8776 d7d9 500
Dziś jest mój przełomowy dzień ze swoimi emocjami.
W końcu odczułam swój gniew, poczułam drżenie całego ciała, poczułam lęk, poczułam wszystko, co się we mnie tłumiło. Jak dobrze pozwolić sobie na to. Naprawdę ta lekcja jest jedną z ważniejszych w moich życiu. Będzie już tylko lepiej ze mną, z moim wnętrzem i sercem.
woes
2563 105f
Reposted fromhagis hagis viamikrokosmos mikrokosmos
woes
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viamikrokosmos mikrokosmos

February 20 2017

woes
3122 ff95 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viaazazel azazel
woes
4323 d40c
2255 59cd 500
Reposted fromink ink viaazazel azazel
woes
2923 504b
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
woes
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaazazel azazel
woes
Reposted frommeem meem viadazzling dazzling
woes
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
woes
9655 1611
Reposted frompesy pesy viadiedrunk diedrunk
woes
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viamarcimagschoki marcimagschoki
woes
Reposted fromshakeme shakeme viaflyleaf flyleaf
woes
9695 893d
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viaszydera szydera
woes
9618 937e 500
Okiem mamy.
Wczoraj miałam sinusoidę emocjonalną. Muszę się liczyć, że będzie tak przez jakiś czas, by w końcu lina tworzyła prostą. Chcę już na yogę. W ogóle chcę już kwiecień, bo będzie najbardziej przełomowym miesiącem w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=KsaikztLVBc - ta piosenka pochłania mnie bardzo. Mam obraz osób, które tańczą przy tym walca wiedeńskiego bądź angielskiego.

February 19 2017

woes
4276 276f 500
Boli mnie to wszystko, ale idę dalej.
Wczorajszy/dzisiejszy dzień był wypełniony piękną esencją pogodzenia się z zaistniałą sytuacją. Nie tłumię niczego, pozwalam temu przepływać. Tylko robię rzeczy, robię dużo rzeczy i odczuwam wszystko.
Spotkanie z byłymi lokatorami dało mi tyle radości, a kino z Anią i siedzenie u niej w pokoju do 1:30, a w tle muzyka Beirut wypełniło mnie niesamowitym wyluzowaniem.
Pokazałam dziś rodzicom Śródkę, Jeżyce i Ogrody, porobiłam bardzo dużo emocjonalnych zdjęć. Naprawdę stan cierpienia wpływa dobrze na moje fotografie.
woes
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik viafeminine feminine
woes
0684 fb31
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl