Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

0899 f03c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
woes
7442 5e76
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagdziejestola gdziejestola

April 21 2017

woes
6362 00d8 500
To jest czas , gdzie mam totalnego lenia i jedyne, co chcę , to oglądanie Stranger Things. Tak też i zrobię.

April 16 2017

woes
2772 fb2e 500
I nikt mi nie powie,że na łazarskim nie jest kolorowo, tej!
Jutro domek, rodzinka i twarzyczki moje najdroższe! 
A w piątek Martyna przyjeżdża ze swojego miasteczka i idziemy na koncert!
A w niedziele plener zdjęciowy!
Reposted bymelainembrace

April 14 2017

4406 3807
Reposted fromnosmile nosmile viagdziejestola gdziejestola
woes
woes
woes
4628 f592 500

kodiakstag:

Late evenings with my best friend ✌🏼

Reposted fromAmericanlover Americanlover
4626 9151 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
woes
2576 b53d
woes
6607 8df5 500
Miło dostać kwiatki bez okazji.
Maraton się jutro zaczyna... Chcę już poniedziałek, do domku, do rodziny i kochanych twarzyczek.
Reposted byheartbreak heartbreak

April 12 2017

woes
0744 7e18 500
O losie, daj odpocząć. Tak nie może być.
Ja mogę wiele znieść, ale już dosyć. Wystarczy.
woes
9878 3677
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
woes
6890 595e
Reposted fromNajada Najada viagdziejestola gdziejestola
2029 0a94 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
woes
1575 0348 500
Reposted fromkerosine kerosine viagdziejestola gdziejestola
woes
6003 e026
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaheartbreak heartbreak
woes
9993 cee9 500
Reposted frompeper peper viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl