Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

woes
7703 5b6e
Reposted fromplayinglove playinglove viaSilentForest SilentForest
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaabeille abeille
woes
Reposted fromshakeme shakeme viashabbadoo shabbadoo
woes
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viabukazla bukazla
woes
8542 b9a7 500
Za dwa dni nie będę już mieć aparatu ortodontycznego. Z jednej strony ulga i dziwności.
Za miesiąc dowiem się, czy znów czeka mnie operacja...

August 17 2018

woes
2877 17fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaembrace embrace
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaembrace embrace
woes
woes
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viaembrace embrace
woes
7694 e27e 500
Najwyższy czas zmienić priorytety!
Ćwierć wieku za mną i spędziłam je najpiękniej, jak tylko mogłam. A to wszystko dzięki Mojemu Wilkowi.
Za dwa tygodnie przeprowadzka i zacznie się prawdziwe życie.
woes
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaybeyou maybeyou
woes
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 09 2018

woes
2268 aa67 500
Wyczytałam, by obrazie z przeszłości mówić "pokój z Tobą" także będę to powtarzać. 

Doczekałam się, byś odsłuchał "Dlaczego drzewa nic nie mówią" i zapętlenia "Fuck You" - jest to ciekawe połączenie, nie powiem.
woes

July 06 2018

woes
woes
woes
woes
4576 c3d0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri
woes
1163 a272 500
Chyba na zawsze te miejsce pozostanie moją odskocznią, gdzie nie będę się bać pisać o tym, co czuję i co mnie zżera. Szkoda, że myliłam się, co do ułożenia przeszłości. Chyba na nowo mój tatuaż wzbudza lęki i uciekam... A chciałam zrobić nowy, który by świadczył, że to wszystko za mną. Miał nie czekać, ale chyba będzie musiał. Znów chcę uciec przeprowadzając się do nowego miejsca - kurde, ale ja mam nadzieję, że tam wszystko zniknie i zacznę żyć na nowo. Pragnę w to wierzyć, jak i w wiele innych rzeczy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl